Tủ lạnh của bạn đã bao giờ phát ra tiếng ồn lớn chưa? Hoặc bạn có nhận thấy rằng sữa chua đã đông lại vào buổi sáng? Nếu bạn trả lời có, có thể có vấn đề gì đó xảy ra với tủ lạnh của bạn.